Sterke klarhetsøyeblikk

Tidligere publiceret i Trøkk, Nr.3 - 2012 tekst: Egil Hofsli, efter tekst indleveret af Joanna Magierecka Foto: Åsa Jarmann jessheim: Hver eneste gang vi arbeider med performance art blir jeg overrasket, over hvor viktig prosessen og forestillingen blir for mine unge elever, hvor modige de er, hvor utrolig spennende det er å utforske en teatersjanger ukjent for de fleste. Det sier Joanna Magierecka, teaterlærer ved Ullensaker kulturskole. På slutten av forrige skoleår kom hun og teater- gruppa Skjebnehuset i mål etter en lang prosess og produksjon, da oppsetningen «Moments of Clarity» ble vist både på Rampelysfestivalen i Oslo og på Ullensaker kulkturskoles egen teaterfestival KulT på Jesshe

Monsters of Reality

Med denne formidable tittel blev der i forrige uke avholdt en teaterfestival/seminar på Dramatikkens hus. Temaene var autensitet og virkelighets begrepet overført til scenisk utdyrk. I sig selv uhyre interessant. Men hva har dette å gjøre med barne- og ungdomsteater?Autentisitet, barnas virkelighet kan utforskes i en kunstpedagogisk, samtidskunstnerisk prosess. I tillegg gir vi dem verktøyer til å bli et kapabel fremtidig publikum. Tidligere publiceret på www.osloteatersenter.no Først et par ord om deltakere: mange spennene foredragsholdere – blant andre Imanuel Shipper, som fortalte om sin forskning og arbeid med Rimini Protokol, og Nikolaus Müller-Schöll; bidrag fra både norske og europeis

Menneskesynet og skuespillermetode

Menneskesynet har forandret seg med samfunnets utvikling. Med det har også skuespillermetodene. Allikevel kan det være vanskelig å innlemme de nye metodene i de mer tradisjonelle skuespillerutdanningene, hvor teknikk er for lengst blitt estetisk uttrykk. Under Tenk Teater seminar på Black Box teater her i helgen, har Hans Henriksen, leder av registudiet ved KhiO, uttrykt disse tanker. Debatten om menneskesyn og skuespillermetoder var spennene. Tidligere publiceret på www.osloteatersenter.no Selv om seminaret ikke berørte vår felt, kunne jeg fornemme, at også de tradisjonelle skuespillerutdanningene må leve opp til en del forventninger, som samfunnet i sin allmenhet stiller. Aspirantene som s

Performancepædagogik

Højmoderniteten, med kodeord som globalisering, multiidentiteter og informationssamfund, kræver nye indfaldsvinkler og værktøjer til bearbejdelse af den kompleksitet, vi må forholde os til dagligt. De æstetiske udtryk, kunst, giver en ramme for eksperimenter med de sociale forhold af problematisk eller intrikat karakter. Samfundet, den måde vi kommunikerer på, mediernes indflydelse har udviklet sig drastigt og forandret vores levevilkår. Vi har ikke længere et standpunkt at operere ud fra, men bevæger os mellem forskellige roller, forskellige verdener. Kunstpædagogik, her dramapædagogik, er siden 60`erne blevet defineret som rammegivende for udforskning og afprøvning af de relationer, vi ska

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts
Archive
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon