Kunsten å dele

Det vi oplever er et paradigmeskift. I den måde man tænker kunst for børn og ungdom på. Det er også dette paradigmeskift som prægede hele konferencen. Fra at diskutere formidling af kunst for børn og unge, snakkede forskere, formidlere og kunstnere om børnenes medvirkning. tidligere publiceret på www.osloteatersenter.no Konferencen blev åbnet med forelæsning af Francesca Bacci. Her var hovedfokusset sanserne, og vores multisensoriske oplevelse i møde med kunst. Hermed blev der lagt føring for den tværæstetiske, tværfaglige tænkning, de fleste bidragsydere argumenterede for. Til og med fik Svein Nyhus (illustrator) mulighed for at dele sin entusiasme ved at råbe højt at “livet er tværfaglig”.

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts
Archive
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon