top of page

Børnenes stemme i scenekunsten

“Det er på tide at børn og unge får mulighed til at se børn og unge på scenen” konkluderede Nina Godtlibsen fra Rogaland Teater gårsdagens meget intime, men vigtige samtale om børnenes stemme i kunsten, efter årsmøde i Assitej Norge. Udsagnet skal uddybes, for det handler først og fremmest om kunst, lavet af børn og ungdom, inden for professionelle rammer og med samme ressourcer, der vanligvis bruges når man producerer “voksen” teater.

Fagsamtale “Barn og ungdoms stemme i scenekunsten”

Assitej Norge, Litteraturhuset, 27 maj 2015, Oslo.

tidligere publiceret på www.osloteatersenter.no

Børnenes stemme i og gennem kunsten, både i processen og i selve værket, er grunden til at Oslo Teatersenter med undertegnede blev repræsenteret under den åbne samtale. Der snakkes meget om kunst for børn, der snakkes meget om kunst for voksne, hvor børn er aktører, men der burde snakkes meget mere om kunst af børn - det er den nye diskurs, og det er en del af Oslo Teatersentrets manifest.

Det var derfor en stor glæde at opdage Assitej Norge ser mod denne dimension i scenekunst for børn og unge. Nina Godtlibsen og Rebekka Brox Liabø blev inviteret for at fortælle om deres projekter og erfaringer. De to dygtige teatermennesker repræsenterede på den måde to yderpunkter: arbejdet med de unge stemmer indenfor en godt etableret institution med mange års erfaring; og kunstnere som tager udgangpunkt i sine egne ideer, og så at sige arbejder sig op fra bakkeniveau.

Nina Godtlibsen, teatermaker ekstraordinaire fra Rogaland Teater

tidligere instruktør på Oslo Teatersenter.

Rebekka præsenterede et spændende, levende projekt, som havde fået enormt godt respons både fra unge deltagere, ung publikum og de voksne. Projektet tog for sig problematiken rundt hvorfor så mange ungdommer bliver ikke færdig med videregående uddannelser. Med stor respekt for ungdommenes stemme har hun skabt en forestilling, som jeg øjeblikkelig ønskede vores elever kunne få mulighed til at se. Måske klarer vi sammen at bringe “Snakk for deg sjøl” til Rampelysfestivalen næste år!

Nina snakkede mere bredt om hvad Rogaland Teater har haft af projekter, vinkler og strategier hvad scenekunst med børn og unge angår. Det er især deres nye program for ungdom som talte til mit hjerte. Og her fik hun også uddybet udsagnet denne kronik begynder med. Scenekunst, ikke dårlig kopi af de voksnes teater; men autentisk, genuint kunst, skabt af børn og ungdom, i proffe rammer, med alle de ressourcer en forestilling for voksne kræver, er måden de arbejder på. Samtidig er det ikke en format som skal udkonkurrere det stærke tilbud teater for børn og unge byder på. Det skal være et supplement. At tage børnene på alvor. At høre deres stemme. Det er som at sidde på Oslo Teatersenter og snakke med instruktørerne, administrationen og styret der.

Rebekka berørte også spørgsmålet rundt hvorfor det er så vigtigt at vise for publikum det man har arbejdet med på gulvet? Hendes projekt i første fase handler om det at skrive. Omtrent 500 ungdommer fik mulighed til at deltage på skriveworkshops, og teksterne blev senere brugt i forestillingen. Men hvorfor? Er det ikke nok bare at holde workshopperne? Lad mig stille et omvendt spørgsmål: er det nok for voksne kunstnere at pusle med sine ting inden for private rammer? Det er det absolut ikke. Børnenes kunst er netop det - KUNST, og derfor fortjenner i allerhøjeste grad et publikum.

Tak til Assitej Norge for et fint møde, håber der bliver flere af dem!

Assitej Norge:

ASSITEJ – Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse er en internasjonal sammenslutning som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst.

ASSITEJ Norge er en uavhengig og inkluderende medlemsorganisasjon som bygger broer mellom profesjonelle aktører på feltet.

Vårt overordnete mål er å bidra til å styrke, og øke kunnskapen om, scenekunst for barn og unge.

Vi arbeider for:

– å informere om og fremme internasjonalt samarbeid og utveksling;

– å være en brobygger nasjonalt mellom ulike aktører;

– å legge til rette for debatt og dialog om scenekunst for et ungt publikum.

ASSITEJ Norge arrangerer ASSITEJ festivalen – scenekunst for et ungt publikum.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page