top of page

Videnskabelig artikel i JASEd

Magierecka, J. (2023). At være i rolle/at være sig selv/at være ekko af de andre: Kunstpædagogen som udøvende og skabende samtidskunstner i performative æstetiske læreprocesser. Journal for Research in Arts and Sports Education, 7(1), 71–90. https://doi.org/10.23865/jased.v7.3777


Med udgangspunkt i teaterfaglige perspektiver diskuterer jeg i denne artikel paralleller mellem kunstpædagogen og den udøvende og skabende samtidskunstner. Mine overvejelser baserer sig på erfaringer gjort gennem gestaltning af en rolle i tilknytning til installationsserien Ruins. Ved at bruge kunstnerisk udviklingsarbejde som metodologisk tilgang ser jeg på, hvordan en mulig fortolkning af det kunstfaglige arbejde påvirker mit kunstpædagogiske arbejde gennem æstetiske læreprocesser, med vægt på rollegestaltning. Der findes allerede en etableret forståelse af kunstpædagogens professionsudøvelse som en rolle med udgangspunkt i teaterfaglige perspektiver. I artiklen foreslår jeg en udvidelse af denne forståelse, som jeg betegner som den skabende og udøvende kunstpædagog. Dette gør jeg ved at se på sammenvævning som dramaturgisk strategi og den desorienterende oplevelse af en rollegestaltning i et kunstudtryk. Jeg introducerer læseren til det poetiske univers, der danner mit erfaringsgrundlag. Videre ser jeg på, hvilken skuespillertradition rollegestaltningen kan placeres inden for. Efterfølgende gør jeg rede for dramapædagogisk tradition inden for æstetiske læreprocesser, og afslutningsvis præsenterer jeg min udvidede forståelse af kunstpædagogen som rolle.Comentários


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page