top of page
Hvordan kan man som pædagog skabe og gennemføre samtidskunstneriske projekter af tværæstetisk karakter med børn og unge? Hvordan kan disse projekter bruges i undervisningen? Hvordan kan kunstpædagogik på nyt blive en led i børnenes dannelsesproces? Hvordan kan vi formidle til de unge kunstnere hvad samtidskunst er? Hvad performance er? Jeg har gennem de sidste 20 år holdt en lang række workshops, praktisk og teoretisk, for børn, unge, fagfolk og fæ. Her findes beskrivelse at hvad jeg kan byde på!

Hvad er performance art? 

Oplæg om moderne teaterformer 

ungdomsskole/ videregående 

Teori og praksis

 

Oplægget er ment som en slags forberedelse til at børnene kan forstå og tage imod information om performance arts æstetik og dramaturgi. Gennem sammenstilling mellem en traditionel teaterforestilling og en performativ forestilling, giver jeg børnene mulighed for at stifte bekendtskab med de, for dem, mindre kendte kunstformer. Endvidere lægger jeg vægt på, under hele undervisningen, at trække paralleller mellem de moderne kunstformer og deres globaliserede hverdagsliv, fyldt med forskellige virkelighedsniveauer, i en strøm af information, og agerende i forskellige roller, afhængig af situationen – performative elementer.

 

Oplægget varer i udgangspunktet 45 min. men kan forlænges efter ønske, og kan også inkludere gruppearbejde og diskussion.

 

Praksis

Endvidere kan jeg tilbyde workshops, skræddersyet for hver skole/gruppe. Det betyder at varigheden kan svinge fra 2 dage, til 2 uger. Tematikken og iscenesættelsen kan på samme måde variere fra projekt til projekt, gennem selvskrevne forestillinger i en black box, til site specifikke installationer. Workshopperne inkluderer øvelser inden for genren, generering af materiale og iscenesættelse. Tilrettelægges efter målgruppe og tidsramme. 

Performancepædagogik

Indføring i teaterpædagogisk praksis

med performance art som kunstform 

Voksne pædagoger/teaterinteresserede 

Teori og praksis

 

Teoretisk baggrund og praktisk arbejde med performance art, med pædagogiske forløb og praktisk teaterarbejde som målsætning. Under kurset vil der blive redegjort for performance art, som form, i historisk perspektiv, og som dramapædagogisk værktøj, med eksempler på produktioner med børn, unge og voksne amatører.

 

Senere vil vi arbejde praktisk med forskellige øvelser inden for genren: specifik stemmebrug, partiturdannelse (koreografi) og objektarbejde, skabelse af tekst og andet forestillingsmateriale samt brug af omgivelserne som ramme for iscenesættelse (site specifik performance art). Til sidst vil der genereres en visning, sammensat af elementer skabt i løbet af workshoppen.

Foto: Ragnhild Pedersen

Performativ dramaturgi

- koncept, indsamling af materiale og forestillingsdramaturgi

Voksne pædagoger/teaterinteresserede 

Praksis

 

 

Gennem en række workshops skal vi på dette kurs arbejde med skabelse af performativ dramaturgi. Som det første skridt ser vi på konceptudvikling. Hvordan, som teaterpædagog, finder man frem til en holdbar idé for en performance forestilling? I denne fase af forestillingens tilblivelse ser vi efter rammen for det praktiske arbejde. Senere skal vi definere hvilken form for scenisk materiale skal indsamles. Den sidste fase er bearbejdelse af materiale, i form af tekst og sceniske elementer, m.a.o. skabelse af dramaturgi.

 

Kurset er ment som indføring i performativ praksis med udgangspunkt i rollen som pædagog/instruktør. 

 

Begge kurs for de voksne vil give bedst mulig udbytte, hvis de bliver holdt parallelt eller i forlængelse af hinanden. Min erfaring er, at det at kunne skabe performative forestillinger, kræver at man prøver hvordan det er at være skuespiller i dem, på gulvet. Samtidig skal det kunne kombineres med kendskab til hvad netop konceptudvikling og performativ dramaturgi indebærer.

Foto: Carina Hedegaard Frey

bottom of page