top of page
Legemsarkivene

 

 

 -en museal forstyrrelse.

 

Legemsarkivene er en audioguidet teaterforestilling.

Like inntil Kulturhistorisk museums antatte virkelighet, oppdaget vi et helt annet lag; en parallell uvirkelighet. 

 

Publikum inviteres til et tilsynelatende et sedvanlig museumsbesøk mellom museets montere, i dets trappeganger og ornamenterte saler. I følge med audioguiden Ellie og i møte med en rekke eiendommelige skikkelser, trer Kulturhistorisk   museum frem i et nytt (og urovekkende) lys, for ”Legemsarkivene”s ekslusive publikumsgruppe. 

 

Høst 2011 

 

Claire de Wangen Produksjoner

Foto: Morten Bendiksen

bottom of page