Jul 26, 2017

Svar

0 comments

Edited: Jul 27, 2017

Hvad sker der med et kunstværk når det åbner op for respons, samspil, svar? En lille familie kom på besøg, og den yngste medlem havde en dukke med sig. Både hun og dukken blev grundig fotograferet i rummet, mens jeg tog bare billeder af dukken. Rummet blev påvirket på andre måder, de små beskeder besøgende efterlod sig havnede også inde i væggen, i rørerne og hullerne, og ikke bare i mindebogen. Det er her, i de reaktioner, jeg finder enddu en måde at bygge videre på - på projektet, ruinerne, de landskaber vi har efterladt os....

 

 

 

 

 

 

 

 

New Posts
  • Et sted er demokratisk, hierarkisk, fuld af historie, samtidig i samtiden. Et sted er rum, tanker, udvikling og tilstedeværelse. Et sted er sprog, formler, konstruktioner, strukturer og kommunikation. Et sted er følelser, sanselighed, indhold og form. Et sted er mit og vores. Et fællesskab. ​ Det er umuligt at analysere alle de niveauer. De er fagspecifikke, forankret i forskellige diskurser, afhængig af metodologiske og teoretiske overvejelser og flettet ind i hinanden på en måde der til enhver tid vil, gennem den form for analyse, besvare en begrænset problemstilling. Gennem kunstnerisk udviklingsarbejde kan jeg i stedet belyse den kompleksitet der hører et sted til, og give betragteren en mulighed til at undersøge dets fællesskab på sine egne præmisser. ​ Ruins Notodden er støttet af Universitetet i Sørøst-Norge gennem en forsknings stipendium, og skal se på fællesskabet netop her, ved Campus Notodden. Hele projektet er delt op i en periode med research (efterår 2019) og installation (forår-efterår 2020). ​ ​ ​ ​
  • Der er ikke noget at gøre ved det Og man tæller dagene Vi har vidst i 5 år og alligevel Så er det bare nu det sker