top of page

Menneskesynet og skuespillermetode

Menneskesynet har forandret seg med samfunnets utvikling. Med det har også skuespillermetodene. Allikevel kan det være vanskelig å innlemme de nye metodene i de mer tradisjonelle skuespillerutdanningene, hvor teknikk er for lengst blitt estetisk uttrykk. Under Tenk Teater seminar på Black Box teater her i helgen, har Hans Henriksen, leder av registudiet ved KhiO, uttrykt disse tanker. Debatten om menneskesyn og skuespillermetoder var spennene.

Tidligere publiceret på www.osloteatersenter.no

Selv om seminaret ikke berørte vår felt, kunne jeg fornemme, at også de tradisjonelle skuespillerutdanningene må leve opp til en del forventninger, som samfunnet i sin allmenhet stiller. Aspirantene som søker til KhiO har en bestemt syn på teaterfeltet. Det syn har de hentet fra de tilbudene som finnes rundt dem, fra den første gang de engasjerer seg i teatervirke. På den måte ser jeg det som vårt ansvar: pedagogenes, lærernes og herigjennom institusjonenes som Oslo Teatersenter; at kunne gi dem rike muligheter for arbeide med ulike metoder og ulike teaterformer. Så våre elevers menneskesyn og kunstsyn utfordres.

For at kunne dette, må våre kunstpedagoger har sterke kunstneriske ståsted, gode utdannelser, gode arbeidsforhold og adekvate lønninger. Ringvirkninger av denne innsats vil slå ut over mange nivåer, men for å kunne gå i gang med denne bevegelse innenfor kunstpedagogikk må vi ha bedre støttevilkår.

I øvrig var seminaret godt forberedt og gjennomført av studerende ved Teatervitenskap ved Oslo Universitet, som dessverre er nedleggingstruet. En uakseptabel situasjon.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page